Meest gestelde vragen | De Bree Makelaardij Zaanstad.

BIJ DE BREE MAKELAARDIJ | DE MEEST GESTELDE VRAGEN

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen die we regelmatig ontvangen. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@debreemakelaardij.nl en we zullen hem zo snel mogelijk beantwoorden.

Wat is een verkoopstrategie?

Een goede verkoopstrategie zorgt ervoor dat een woning zo snel mogelijk wordt verkocht tegen de beste voorwaarden. De juiste verkoopstrategie wordt mede met jou bepaald en afgestemd op jouw persoonlijke situatie. We bespreken onder andere de verkoopverwachtingen, de gewenste aanvaardingsdatum, de vraagprijs en de promotie van de woning afgestemd op de juiste doelgroep. Geen verkoop is hetzelfde, ieder huis heeft zijn eigen doelgroep met specifieke kenmerken. Als we dit samen met je hebben bepaald, gaan wij aan de slag en zorgen voor het complete verkoopproces.

Wat is een optie?

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is de term optie nog wel gebruikelijk, maar bij het aankopen van een bestaande woning niet. Indien je ingeloot bent voor een nieuwbouwproject krijgt je automatisch een optie. Tijdens deze periode kan de belangstellende koper uitzoeken of de woning aan je wensen voldoet en of je de financiering rond krijgt. De makelaar van de NVM zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. Wanneer je afziet van de optie gaat de optie over naar de eerstvolgende op de wachtlijst.

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Zodra de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen, ben je in onderhandeling. Geeft de verkopende makelaar aan dat hij je bod met de verkopende partij zal bespreken, dan ben je nog niet in onderhandeling.

Hoe komt de koop tot stand?

Als de verkoper en de koper het eens zijn over de belangrijkste zaken zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden, dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Vooral de ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. Je krijgt namelijk als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde! De ontbindende voorwaarden moet je melden zodra je een bod uitbrengt.

De wettelijke bedenktijd van drie dagen treedt in werking zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen. Binnen deze tijd kun je als koper nog afzien van de aankoop. Zie je niet af van de koop en de ontbindende voorwaarden zijn geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris en ben je de troste eigenaar van je nieuwe woning!

Wat is de lijst van zaken?

Bij het kopen van een huis, zijn er vaak een aantal roerende goederen en onroerende goederen die bij de koop zijn inbegrepen. Hiervan wordt de lijst van zaken opgesteld. De verkoper kan op de lijst van zaken behorende bij de koopakte aangeven welke roerende goederen en onroerende goederen bij de woning horen en overgenomen kunnen worden en welke goederen de verkoper wil meenemen. Het is verstandig om de lijst van zaken samen door te lopen, zodat duidelijk is wat er achterblijft in de woning.

Wat houdt de meldingsplicht verkoper in?

Dit houdt in dat verkoper gebreken die bij hem bekend zijn, direct moet melden aan een potentiële koper. Dit geldt overigens niet voor de gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Tevens moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. De potentiële koper wordt zo, voordat hij overgaat tot het kopen van een huis, op de hoogte gesteld van de onderhoudstoestand van de woning.

Is een energielabel verplicht?

Jazeker. Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om bij de verkoop van een woning een energielabel aan te leveren. Mocht je nog geen energielabel hebben of je wilt deze vernieuwen, dan kun je dat eenvoudig via deze pagina regelen.

Wat betekent verkocht onder voorbehoud?

De koop wordt pas definitief zodra er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden die in het koopcontract zijn opgenomen. Tot die tijd is een woning “verkocht onder voorbehoud”. De woning is dan nog niet definitief van de huizenmarkt en je kunt de makelaar laten weten dat je ook geïnteresseerd bent in de woning. Echter kun je geen bod meer uitbrengen. Dat kan pas indien de woning weer te koop wordt gezet.

Wat doet een taxateur?

Een taxateur schat de waarde van een object en noteert dit in een taxatierapport. Een taxateur is een onafhankelijk en gediplomeerd persoon. Iemand kan zich taxateur noemen als hij/zij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de certificeringsregeling en is pas een erkende taxateur als men ingeschreven staat bij een van twee erkende taxatieregisters: VastgoedCert of SCVM. Uit de taxatie komt een taxatierapport dat je kunt gebruiken voor aan- en verkoopbeslissingen. Daarnaast is het taxatierapport noodzakelijk voor het verkrijgen van een hypotheek.

Wat is de taxatiewaarde van een woning?

De taxatie van een woning is de schatting van de verkoopwaarde. De taxateur houdt hierbij rekening met het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging van de woning.
De taxatiewaarde van een woning is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek. Deze waarde moet worden bepaald door een onafhankelijke taxateur, deze mag niet betrokken zijn bij de koop of verkoop van de woning.De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de koper en zijn fiscaal aftrekbaar.

Wat is een NHG-taxatie?

Met een NWWI-taxatie kun je ook een hypotheek met NHG aanvragen. NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie en geeft de bank de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald als je onverhoopt niet meer aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. In ruil voor deze zekerheid biedt de geldverstrekker een rentekorting die flink op kan lopen.

Eerst kopen of eerst verkopen?

In de huidige markt kost het meer tijd om een woning te verkopen. Daarom adviseren wij om eerst je huidige woning te verkopen en daarna pas een woning aan te kopen.

 

Welke vragen kan ik tijdens de bezichtiging verwachten?

Eigenlijk zijn de vragen die tijdens een bezichtiging gesteld worden heel verschillend. Zo heeft iedereen natuurlijk zijn persoonlijke woonwensen. Deze vragen worden wel het meeste gesteld; hoe is het met het onderhoud gesteld? Waarom ga je verhuizen? Is er sprake van burenoverlast? Waar zit de meterkast en is er veel lichtinval? Mocht je niet alle vragen kunnen beantwoorden, dat is geen probleem! Je kunt dat aangeven en er later even op terugkomen en daar zullen wij je bij helpen. Het is vooral belangrijk dat je enthousiast bent en je vooral op de hoofdzaken richt en bijvoorbeeld niet waarom je voor een bepaald deurknopje hebt gekozen.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper mag besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Mocht je een bod hebben uitgebracht, dan zou je ook kunnen besluiten om deze tijdens de onderhandelingen te verlagen. Het eerder gedane bod vervalt namelijk op het moment de verkopende partij een tegenbod doet.

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Indien je de vraagprijs biedt, kan de verkoper nog beslissen of hij je bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod.

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

In de kosten koper zitten alleen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn onder andere de overdrachtsbelasting, notariskosten voor de opmaak van de leverings- en hypotheekakte en de inschrijvingskosten van de akten in de registers.

De kosten van een aankoopmakelaar komen voor rekening van de koper en de kosten van de verkoopmakelaar komen voor rekening van de verkopende partij. Deze vallen dus niet binnen de kosten koper.

Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Er kan dan in samenspraak met de verkopende partij besloten worden om de biedingsprocedure te wijzigen. Maar voordat ze de biedprocedure wijzigen, moeten ze natuurlijk eerst de eventuele gedane toezeggingen nakomen.

Wat houdt de onderzoeksplicht koper in?

Waar de verkopende partij de meldingsplicht heeft, heeft de kopende partij een onderzoeksplicht. De koper wordt geacht zowel de bouwkundige als de juridische staat van de woning te onderzoeken. Dit is ook een goede reden om een aankoopmakelaar in te schakelen, zodat je zeker weet dat alle belangrijke zaken goed zijn uitgezocht.

 

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Bij het kopen van een huis kan de koper ontbindende voorwaarden laten opnemen in de koopovereenkomst om de kans te waarborgen dat de koop ontbonden kan worden als aan de gestelde voorwaarden niet wordt voldaan. Ontbindende voorwaarden hebben veelal betrekking op het verkrijgen van financiering, Nationale Hypotheek Garantie en een bouwtechnische keuring.

Wat betekent ” kosten koper”?

Dit zijn de kosten die de overheid hangt aan de overdracht van een woning.

Hieronder valt: de overdrachtsbelasting (2%), de kosten van de notaris en de kosten van de kadastrale inschrijving.

Wat houdt de gratis waardebepaling in?

Bij een gratis waardebepaling komen wij bij je langs om de woning te bezichtigen.

Met de waardebepaling stellen we gratis en vrijblijvend vast wat de geschikte vraagprijs is van de woning en geven we u advies over het verkopen van de woning. Heb je na de waardebepaling de knoop doorgehakt om de woning te verkopen, dan nemen wij graag het hele verkoopproces voor onze rekening!

Wat staat er in een taxatierapport?

De taxateur verzamelt zoveel mogelijke relevantie informatie over uw woning en dit wordt in het taxatierapport genoteerd. Dit betreft o.a. informatie over:

 • Het soort woning;
 • De grootte, aard en indeling van de woning;
 • De grootte, aard en indeling van het perceel;
 • De ligging van het huis, het uitzicht, voorzieningen en eventuele overlast;
 • Het afwerkingsniveau van de woning;
 • De bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud;
 • De esthetische en architectonische kwaliteit;
 • Beperkte zakelijk rechten op het huis en/of ondergrond.
 • Onderhoudstoestand;
 • Onderbouwing waardeoordeel;
 • Privaatrechtelijke aspecten;
 • Omschrijving omgeving en object;
 • Verontreiniging;
 • Publiekrechtelijke aspecten.

Wat is een NWWI-taxatie?

Als u een hypotheek gaat aanvragen, heb je een (NWWI) gevalideerd taxatierapport nodig. Het Nederlands Woning Waarde Instituut is een onafhankelijk validatie-instituut. Zij controleren of het taxatierapport en de taxateur aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen.
De bank zal bij een hypotheekaanvraag vrijwel altijd om een gevalideerd taxatierapport vragen. Een taxatie gevalideerd door het NWWI wordt door alle Nederlandse geldschieters geaccepteerd. Houdt er hierbij wel rekening mee dat de meeste banken een taxatierapport accepteren dat maximaal drie maanden oud is. Sommige banken accepteren een NWWI-taxatie die maximaal zes maanden oud is.

Waar kun je een taxatie voor gebruiken?

 • Er zijn een aantal redenen waarbij een taxatierapport verplicht is:

  • De financiering van een aangekochte woning.
  • Het oversluiten van een bestaande hypotheek.
  • Het verhogen van uw bestaande hypotheek ten behoeve van een verbouwing of verbetering van uw woning.
  • Het doen van een aangifte successierecht.

  Er zijn ook redenen waarbij een taxatierapport niet verplicht is, maar wel handig:

  • Je wilt een woning aankopen en het lijkt je verstandig dat op voorhand te laten taxeren voordat je de onderhandelingen in gaat.
  • Je wilt een huis verkopen en bent benieuwd wat de waarde is.
  • Het verkrijgen van inzicht in de waarde ten behoeve van een boedelscheiding.
  • Je hebt van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking ontvangen en je gebruikt de taxatie om te controleren of die nieuwe WOZ-waarde wel klopt.

Hoe wordt het aantal vierkante meters van een woning bepaald?

NVM-Makelaars zijn verplicht het aantal vierkante meters van een woning te meten volgens een branche breed afgesproken meetinstructie. Deze instructie beschrijft precies wat er wel of niet wordt meegerekend als gebruiksoppervlakte van een woning of appartement. Eisen hiervoor staan beschreven in de norm NEN 2580.

 

Hoe lang duurt een bezichtiging?

Dat kan enorm verschillen, de ene keer ben je met een half uur klaar, maar het kan ook voorkomen dat je ruim anderhalf uur bezig bent. Dat hangt o.a. af van de grootte van de woning, van de degene die komt bezichtigen en eigenlijk ook van jou! Maar oefening baart kunst en je zult zien dat je er steeds beter in wordt.

Hoe begeleid ik een bezichtiging?

Er gaan wel wat voorbereiding vooraf aan een bezichtiging. Zorg ervoor dat je huis lekker schoon, fris en opgeruimd is. Zorg voor voldoende lichtinval en indien nodig zet je hier en daar een extra lampje aan. Het is vooral belangrijk dat de geïnteresseerden zich welkom en op hun gemak voelen. Geef ze alle tijd om vragen te stellen en stel ze ook even in de gelegenheid om alleen door je woning te lopen. Sommige mensen vinden dat prettiger, omdat ze dan even onderling kunnen overleggen. Vertel vooral waarom je zo prettig in je woning hebt gewoond en benadruk de positieve punten.